Revisor i Hellerup

Revisor og revison (mest for selskaber)

Hvad betyder revisor?

Revision betyder i regnskabsmæssig sammenhæng, at kontrollere at et regnskab er lavet korrekt, og at grundlaget for det er i orden. Eksempelvis gennemgås det, om der er bilag på regnskabets transaktioner og om de anførte tilgodehavender er pengene værd. I forhold til en bogholder, ligger der i betegnelsen, at en revisor kontrollerer, at regnskabet i dets endelige form er korrekt rent juridisk.

I selskabsretlig forstand, skal man være registreret eller statsautoriseret revisor for at underskrive en revisorpåtegning på et selskab. (Det praktiske revisionsarbejde udføres af deres ansatte, hvis stillingsbetegnelse blot lyder revisorer, der fører kontrol med kontrollen). Et selskab med fravalgt revision, kan have en anden slags påtegning fra førnævnte revisorer, eller slet ingen påtegning. Der er ikke nogen særlig juridisk forståelse af revision, når vi taler en enkeltmandsvirksomhed.

Jeg er hverken registreret eller statsautoriseret revisor. Jeg betegner mig dog med fuld ret som revisor, idet jeg har stor kompetence i at kontrollere regnskaber. Jeg må ikke give påtegning på et regnskab for et selskab – heller ikke med fravalgt revision. Jeg må dog gerne udarbejde det på kundens vegne, hvad angår påtegning og underskrifter altid skal indeholde en side med ledelsens påtegning samt dirigentens digitale eller håndskrevne signatur på forsiden. Jeg må derudover godt give påtegning på et regnskab for en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad betyder en revisionspåtegning (på selskaber) og hvem har brug for den?

En revisionspåtegning betyder i den selskabsretlige kontekst, at ”offentlighedens sikkerhedsrepræsentant” har kontrolleret selskabets regnskab ud fra lovgivningens krav. Samtidigt med dette, afgives en reviewerklæring på selskabets skatteopgørelse, hvor den registrerede og statsautoriserede ikke giver garanti for eller tager ansvar for, at SKAT vil være enig i de anvendte skattemæssige skøn. Derudover er det altid ledelsen, der aflægger regnskabet og har ansvar for årsrapporten. Den registrerede eller statsautoriserede står til ansvar for sit arbejde. Ledelsens ansvar formindskes ikke af den grund. Er der forbehold i påtegningen, eller er påtegningen om revision ikke mulig at give, kan det tiltrække SKATs opmærksomhed. Det er oftest hvis der er store problemer i regnskabet, rod og manglende dokumentation. Alt dette vil jeg kunne sikre dig imod, da jeg udarbejder en grundig bogføring.

Kontakt mig på mit kontor i Hellerup på 5014 1676. Vi kan så tage en snak om, hvad jeg kan gøre for dig. Eller skriv til mig.

Revisor i hellerup

Hvem har interesse for din virksomhed?

Udover offentlige myndigheder vil det typisk være banken, når der skal finansieres, og de realiserede tal måske ikke ser entydigt overbevisende ud. Ellers kan B-klasse selskaber i dag fravælge revision. C-klasse selskaber kan ikke, da de er store og komplicerede, og Erhvervsstyrelsen kræver påtegning. Det giver mening, da disse selskaber oftest vil have manges interesse. Derved er der risici i højere grad.

En årsrapport uden revisionspåtegning kan henvende sig til dem, der har tilstrækkelig kyndighed og indsigt i selskabets transaktioner, og ikke har brug for påtegning af førnævnte årsager, eksempelvis en konsulentvirksomhed uden større lånebehov. Med krav fra Erhvervsstyrelsen om ikke at overskride 2 af 3 af følgende størrelser, to regnskabsår i træk, så er der plads til meget aktivitet i et lille selskab med fravalgt revision; Balancesum 4 mio. kr, nettoomsætning 8 mio.kr. og 12 heltidsbeskæftigede i gennemsnit i løbet af året.

En revisionspåtegning er ikke en forsikring mod SKATs bevågenhed og henvendelse. Her skal man i alle tilfælde være klar til at svare SKAT.

Man kan som kunde i et registreret eller statsautoriseret revisionsselskab også få en reviewpåtegning, eller en påtegning om regnskabsassistance (der er også noget nyt imellem revision og review, der hedder udvidet gennemgang). For reviewpåtegningen gælder det, at arbejdet er betydeligt mindre end revision og ikke giver sikkerhed for, at revisor bliver bekendt med alle betydelige forhold, som ellers kunne afdækkes ved en revision. Regnskabsassistance erklæringen betyder blot, at en fagmand har udarbejdet kundens årsrapport ud fra det modtagne materiale og oplysninger. Det er således et relativt kvalitetstempel, for det er kompetent stillet op, men uden påstand om “erklæringsopgave med sikkerhed” fra revisorens side.

Læs mere om mig og mit arbejde her på siden.