Revisor i Hellerup

Revisor og revison (mest for selskaber)

Hvad betyder revisor?

Revisor terminologien indenfor regnskab kræver lidt forklaring. For at starte meget enkelt, så er en revisor en person, der udfører revision, altså kontrollerer. En s togs revisor kontrollerer, at passagerne har betalt. Revision betyder i regnskabsmæssig sammenhæng, at kontrollere at et regnskab er lavet rigtigt, og at grundlaget for det er i orden. Er der bilag på regnskabets transaktioner, er de anførte tilgodehavender pengene værd osv. I forhold til en bogholder, ligger der i betegnelsen, at man kontrollerer, at regnskabet i dets endelige form er rigtigt i forhold til en række forskellige lovgivningsmæssige krav. I selskabsretlig forstand, skal man være registreret eller statsautoriseret revisor for at underskrive en revisor påtegning på et selskab. (Det praktiske revisionsarbejde udføres af deres ansatte, hvis stillingsbetegnelse blot lyder revisorer, og førnævnte fører kontrol med kontrollen). Et selskab med fravalgt revision, kan have en anden slags påtegning fra førnævnte revisorer, eller slet ingen påtegning. Der er ikke nogen særlig juridisk forståelse af revision, når vi taler en enkeltmandsvirksomhed.

Jeg er hverken registreret eller statsautoriseret revisor, men betegner mig med fuld ret som revisor, idet jeg har stor kompetence i at kontrollere et regnskab. Jeg må ikke give påtegning på et regnskab for et selskab – heller ikke med fravalgt revision, men jeg må gerne udarbejde det på kundens vegne, som for så vidt angår påtegning og underskrifter altid skal indeholde en side med ledelsens påtegning samt dirigentens digitale eller håndskrevne signatur på forsiden. Jeg må godt give påtegning på et regnskab for en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad betyder en revisionspåtegning (på selskaber) og hvem har brug for den?

En revisionspåtegning betyder i den selskabsretlige kontekst, at ”offentlighedens sikkerhedsrepræsentant” har været inde og kontrollere selskabets regnskab ud fra lovgivningens krav. Samtidigt med denne, afgives en review erklæring på selskabets skatteopgørelse, hvor den registrerede og statsautoriserede ikke giver garanti for eller tager ansvar for, at SKAT vil være enig i de anvendte skattemæssige skøn. Det er altid ledelsen, der aflægger regnskabet. Årsrapporten er ledelsens ansvar. Den registrerede eller statsautoriserede står til ansvar for sit arbejde, men det gør ikke ledelsens ansvar mindre. Er der forbehold i påtegningen, eller er påtegningen om revision ikke mulig at give, kan det faktisk virke som en magnet på SKAT, men så skal der også være store problemer i regnskabet, rod og manglende dokumentation, som en ordentlig bogføring og forretningsgang ville sikre imod.

Har din virksomhed interesse for andre end dig selv og de offentlige myndigheder, så vil disse ofte kræve en revisionspåtegning. Et typisk eksempel er banken, når der skal finansieres, og de realiserede tal måske ikke ser entydigt overbevisende ud. Ellers kan B-klasse selskaber i dag fravælge revision. C-klasse selskaber omvendt kan ikke. De er store og komplicerede, og Erhvervsstyrelsen kræver påtegning. Det giver mening, for oftest vil de have manges interesse, og der er mange risici.

En årsrapport uden revisionspåtegning kunne henvende sig til de mennesker, der har tilstrækkelig kyndighed og indsigt i selskabets transaktioner, og ikke har brug for påtegning af førnævnte årsager, eksempelvis en konsulentvirksomhed uden større lånebehov. Med krav fra Erhvervsstyrelsen om ikke overskride 2 af 3 af følgende størrelser 2 regnskabsår i træk, så er der plads til meget aktivitet i et lille selskab med fravalgt revision; balancesum 4 mio. kr, nettoomsætning 8 mio.kr. og 12 heltidsbeskæftigede i gennemsnit i løbet af året.

En revisionspåtegning er ikke en forsikring mod SKATs bevågenhed og henvendelse, her skal man i alle tilfælde være klar til at svare SKAT.

Man kan som kunde i et registreret eller statsautoriseret revisionsselskab også få en reviewpåtegning, eller en påtegning om regnskabsassistance (der er også noget nyt imellem revision og review, der hedder udvidet gennemgang). For reviewpåtegningen gælder det, at arbejdet er betydeligt mindre end revision og ikke giver sikkerhed for, at revisor bliver bekendt med alle betydelige forhold, som ellers kunne afdækkes ved en revision. Regnskabsassistance erklæringen betyder blot, at en fagmand har udarbejdet kundens årsrapport ud fra det modtagne materiale og oplysninger, det er således et relativt kvalitetstempel, for det er kompetent stillet op, men uden påstand om “erklæringsopgave med sikkerhed” fra revisorens side.